BHV Noord-Limburg

banner left 199

Basis BHV
Deze 2-daagse cursus is bedoeld voor mensen die nog niet beschikken over een BHV certificaat. 
Dag 1. EHBO & AED
Dag 2. Brand en ontruiming
Er wordt gestart met theorie. Hierna volgt een praktijk onderdeel. Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist een BHV certificaat. Hiermee kan worden aangetoond dat de cursist over voldoende kennis beschikt om op een adequate wijze te kunnen handelen indien er een calamiteit voordoet binnen het bedrijf.
Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een officieel NIBHV examen.
€199,- 

BHV herhaling
Deze cursus duurt 1 dag en is bedoeld voor mensen die reeds beschikken over een geldig BHV certificaat. Een BHV certificaat is over het algemeen twee jaar geldig en binnen deze termijn dient u een herhalingscursus te volgen. Tijdens de cursus wordt zowel het theorie- als het praktijkgedeelte van EHBO en Brand en Ontruiming herhaald. Na het succesvol afronden van de herhalingscursus, wordt het certificaat met twee jaar verlengd.
€145,- 

EHBO basis
Indien u reeds beschikt over adequate kennis met betrekking tot Brand en Ontruiming dan voldoet het volgen van de cursus EHBO. Deze cursus is hetzelfde opgezet als de EHBO cursus bij de volledige basiscursus BHV.
€145,-  

Brand en Ontruiming
Indien u reeds beschikt over voldoende EHBO kennis, verworven via cursussen en/of opleidingen dan voldoet de cursus Brand en Ontruiming. Deze cursus is hetzelfde opgezet als de cursus Brand en Ontruiming bij de volledige basiscursus BHV.
€145,-  

Al onze cursussen worden gegeven door een erkende BHV instructeur.