BHV Noord-Limburg

banner left 199

Basis BHV
Deze 2-daagse cursus is bedoeld voor mensen die nog niet beschikken over een BHV certificaat. 
Dag 1. EHBO & AED
Dag 2. Brand en ontruiming
Er wordt gestart met theorie. Hierna volgt een praktijk onderdeel. Na het succesvol afronden van de cursus, ontvangt de cursist een BHV certificaat. Hiermee kan worden aangetoond dat de cursist over voldoende kennis beschikt om op een adequate wijze te kunnen handelen indien er een calamiteit voordoet binnen het bedrijf.
Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een officieel NIBHV examen.
€199,- 

BHV herhaling
Deze cursus duurt 1 dag en is bedoeld voor mensen die reeds beschikken over een geldig BHV certificaat. Een BHV certificaat is over het algemeen twee jaar geldig en binnen deze termijn dient u een herhalingscursus te volgen. Tijdens de cursus wordt zowel het theorie- als het praktijkgedeelte van EHBO en Brand en Ontruiming herhaald. Na het succesvol afronden van de herhalingscursus, wordt het certificaat met twee jaar verlengd.
€159,-